САДІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Протидія Білінгу

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

• систематичність (повторюваність) діяння;

• наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого”

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

 2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).     3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

 4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи. 

 5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

План заходів Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі

на 2020 – 2021 н.р.

 

№                    Назва заходу                                      Класи            Термін проведення        Відповідальний

 

 1    Провести  в закладі   тиждень протидії                 1-11 кл              Вересень                  Соціальний педагог, 

         поширення булінгу   «Стоп, булінг»                                                                             класні керівники

 

2. Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в           5 -11 кл.              Жовтень                  Соціальний педагог

           учнівському середовищі».

 

3.  Поради «Як допомогти дітям упоратися                  1-11 кл.               Протягом року         Соціальний педагог

                з булінгом».

 

4.  Години спілкування на тему: «Кібербулінг».           9-11 кл.               Протягом року         Класні керівники

 

5. Перегляд відео презентацій «Булінг в школі.           5-11 кл                Листопад                 Соціальний педагог,

     Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія                                   Грудень                  ЗДВР

     в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини».

 

6.  Круглий стіл для батьків «Поговоримо про               Батьки               Грудень                  Соціальний педагог

      булінг та кібербулінг».                                                                    Травень

 

7. Міні-тренінг “Як навчити дітей безпечної                    2-4 кл.              Січень                     Класні керівники

       поведінки в Інтернеті”.

 

8. Конкурс-виставка плакатів на тему                            5-11 кл.            Березень                 Класні керівнки

           «Шкільному булінгу скажемо – Ні!»                                                                           Соціальний педагог